Държавната „Ел Би Булгарикум“ с ново ръководство

Съвета на директорите на „Държавната консолидационна компания“ (ДКК) е сменил ръководството на дъщерното си дружество „Ел Би …