Гърция и България имат потенциал да се превърнат в енергиен хъб

Богданов: Стокообменът достигна рекордни нива от 5,9 млрд. евро