Вече сме в епохата на началото на края на изкопаемите горива

Търсенето на петрол, газ и въглища ще започне да намалява