Електронните бележки слагат край на злоупотребите, а отсъствията ще се извиняват автоматично

„Това е една от най-силните мерки срещу злоупотребите в училищата, защото електронната извинителна бележка няма как да бъде подменена по начина, …